مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

"این فیلم، زبان اصلی بوده و دارای زیرنویس فارسی می‌باشد" پیتر پارکر، یک نوجوان دبیرستانی است که باید با حفظ هویت عادی خود، به‌عنوان مرد عنکبوتی، در شهر نیویورک با جنایت مبارزه کند. او با دشمن جدیدی به نام کرکس روبه‌رو است و ...

مشاهده فیلم

مرد‌عنکبوتی / تمساح امپراطور

مرد‌عنکبوتی / تمساح امپراطور

""کارتونی جذاب و مهیج از جنگ‌های مرد عنکبوتی"" در این قسمت مرد عنکبوتی به جنگ با تمساح امپراطور می‌رود...

مشاهده فیلم

مرد‌عنکبوتی ۱۱

مرد‌عنکبوتی ۱۱

""کارتونی جذاب و مهیج از جنگ‌های مرد عنکبوتی"" در این قسمت مرد عنکبوتی مقابله می‌کند با...

مشاهده فیلم

مرد‌عنکبوتی / ملکه خون آشام

مرد‌عنکبوتی / ملکه خون آشام

""کارتونی جذاب و مهیج از جنگ‌های مرد عنکبوتی"" در این قسمت مرد عنکبوتی به جنگ با ملکه‌ی خون آشام می‌رود...

مشاهده فیلم

مرد‌عنکبوتی اسکلت قرمز

مرد‌عنکبوتی اسکلت قرمز

مرد عنکبوتی، شخصی به نامه (پیتر پارکر) است. این پسر در 6 سالگی یتیم شده و زن عمو و عمو ی پیتر او را بزرگ کرده‌اند. ""کارتونی جذاب و مهیج از جنگ‌های مرد عنکبوتی""

مشاهده فیلم