هرگز روی برنگردان

هرگز روی برنگردان

یک دانشجوی هنر به نام کورت بارنت که در آلمان شرقی زندگی می کند شیفته همکلاسی خود الی سیدباند می‌شود، اما پدر او، کارل سیدباند موافق این عشق نیست. زمانی که پرده از اسرار گذشته کارل برداشته شد، مشکلات تازه‌ بروز می کند چرا که مشخص می شود کارل، پدر الی در طرح پاکسازی نژادی آلمان نازی دست داشته است و…

مشاهده فیلم

از نسل آفتاب

از نسل آفتاب

پسر خانواده علیرغم میل باطنی پدر با دختر موردعلاقه‌اش ازدواج می‌کند و موجب ناراحتی پدر می‌شود. پدر به خاطر همین موضوع، پسر را از خانه می‌راند و پسر دچار مشکلاتی در زندگی می‌شود و...

مشاهده فیلم