فراری ۲

فراری ۲

مارشال سام جرارد مأمور می‌شود تبهکاری خطرناک را با هواپیما به زندانی در میزوری ببرد. مارک که متهم به قتل دو مأمور فدرال است، اما ادعا می‌کند بی‌گناه است، نیز هم سفر آن دو است. هواپیما دچار سانحه می‌شود و...

مشاهده فیلم