ارتباط فرانسوی | The French Connection
سینمایی خارجی مدت زمان: 81 دقیقه سال تولید: 1971 زبان فارسی
دو پلیس شهر نیویورک به قاچاق مواد مخدر روی می‌آورند.که این کار را توسط رابط فرانسوی انجام می‌دهند و…