نیمه شب | Midnight
سینمایی خارجی مدت زمان: 95 دقیقه سال تولید: 2021 زبان اصلی با زیرنویس فارسی
مادر و دختری ناشنوا باعث بر هم خوردن نقشه یک قاتل روانی سریالی می‌شوند که به دنبال قربانی بعدی خودش است، در نتیجه خشم قاتل متوجه آن دو نفر می‌شود...